Kategorier

More information

Väggskenor

Väggskenor (spårskenor) av hög kvalitet med massor av tillbehör. 50mm spåravstånd.

Vi har 2 olika väggskensystem som är lite olika i förhållade till hur hög belastning de skall tåla. "Ovalt fäste" (15x30mm) har en något slankare design som passar bra til lättare saker (lättare kläder, tillbehör etc.). "Fyrkantigt fäste" (20x40mm) är en något kraftigare design som tål betydligt högre belastning (ytterkläder, arbetskläder etc.) Alla våra system har i stort sett samma spåravstånd, så man kan fint kombinera tillbehör från de olika väggskenskategorierna. De samma tillbehören kan också användas i våra Butikshyllor i stål.

Vi har dessutom tillbehör med "singelfäste" (frontarmar och spjut) som fästes rakt i väggskenan. Då behöver man endast en skena till att fästa exempelvis raka eller lutande frontarmar på, vilket ger en mycket flexibel butiksinredning. 

Ta kontakt på telefon 031-785 95 74 / e-post om du har frågor om väggskenor eller önskar hjälp att beställa!